Agra – doradztwo energetyczne, projekty instalacji sanitarnych, nadzory, audyty energetyczne, certyfikaty energetyczne

Dokumentacje projektowe

Nowych budynków:
  • mieszkalnych,
  • przemysłowych,
  • użyteczności publicznej,
Termomodernizacji istniejących budynków:
  • mieszkalnych,
  • sakralnych,
  • użyteczności publicznej
Rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków
Budynków blisko zeroenergetycznych