Agra – doradztwo energetyczne, projekty instalacji sanitarnych, nadzory, audyty energetyczne, certyfikaty energetyczne

Audyty energetyczne

Co to jest audyt?

Audyt energetyczny to opracowanie, określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Zgodnie z zapisami Ustawy o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów warunkiem niezbędnym dla uzyskania premii termomodernizacyjnej/remontowej jest przedstawienie audytu energetycznego/remontowego modernizowanego budynku.

Opracowanie audytu energetycznego powinno nastąpić przed podjęciem decyzji o termomodernizacji i przed rozpoczęciem prac projektowych. Audyt energetyczny jest elementem procedury przygotowawczej do inwestycji i powinien uwzględniać ograniczenia prawne, techniczne i ekonomiczne odbiorcy.

Ostatecznie, w przypadku ustawy termomodernizacyjnej audyt energetyczny jest dokumentem potrzebnym:

  • właścicielowi budynku jako podstawa dla podjęcia decyzji o celowości termomodernizacji
  • bankowi kredytującemu (udzielającemu kredytu) jako dowód, że przedsięwzięcie jest efektywne ekonomicznie
  • Bankowi Gospodarstwa Krajowego jako podstawa do przyznania premii termomodernizacyjnej.


Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do ubiegania się o premię remontową, może być wyłącznie budynek wielorodzinny, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku

Źródło ZAE.org.pl Akty prawne Ustawa o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów – 24 lutego 2009 Dnia 21. listopada bieżącego roku, Sejm uchwalił tekst nowej Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która ukazała się w dzienniku ustaw nr 233/2008 z dnia 18 grudnia 2008 a tym samym wchodzi w życie 18 marca 2009.